ติดต่อสอบถาม Contact Us

ติดต่อสอบถามได้ที่คุณนุช นฤมล 

โทร. 02-573-4158, 085-368-2555  , 099-110-2168

 

บ้านอาศรม ศูนย์บำบัดน้ำเหลือง (Lymphedema Day Care Center)

สถาบันปุพโพวิทยาแห่งประเทศไทย (Lymphology Institute of Thailand)

ศูนย์ถ่ายทอดภูษาบำบัด ชมรมฅนบวมน้ำเหลืองแลน้ำเหลืองไม่ดี

(Society for People with Lymphedema and Poor Lymph Disorder)

34/10 ซอยยิ่งรวยนิเวศน์ ถ.ประชาชื่น ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ๑๑๑๒๐

 


สถานที่ตรวจ: คลีนิคโรคน้ำเหลืองไม่ดี

Clinic for Poor Lymph Disorder

สำนักการแพทย์ทางเลือก  อาคาร 2 ชั้น 7

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

                                      กระทรวงสาธารณสุข  ถ. ติวานนท์  จ.นนทบุรี 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 194,025