ติดต่อสอบถาม

บ้านอาศรมภูษาบำบัด 

ศูนย์น้ำเหลืองดีไม่มีโรค 

(Good Lymph Good Life Center) 

ตักสิลา สู้โรคาระบบน้ำเหลือง

๓๔/๑๐  ซอยหมู่บ้านยิ่งรวยนิเวศน์ (บางมดแลนด์) แยก๑ ถ.ประชาชื่น ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ๑๑๑๒๐

สายตรง ๐๒/๕๗๓-๔๑๕๘ 

สายด่วน ๐๙๐/๖๑๖-๙๙๑๑

 

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 251,223