วิธีภูษาบำบัด ขันชะเนาะลดบวม (Twisting Tourniquet Technique)

 

         วิธีภูษาบำบัด ขันชะเนาะลดบวม เป็นเทคนิคการเปลี่ยนแรงขันเกลียวให้เป็นแรงโอบรัดในแนวรอบแกน  อุปกรณ์ชะเนาะถูกประดิษฐ์ขึ้นให้สามารถสร้างแรงบีบอัด ที่สามารถปรับควบคุมได้ตามรอบที่ขึ้นเกลียว ทำให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ในการสร้างแรงสัมฤทธิ์เพื่อรีดไล่น้ำเหลือง ด้วยการจัดชะเนาะให้ลดหลั่นแรงดันจากมากไปหาน้อย จากปลายแขน/ขามาหาโคน ประมาณ 80-50 มม ปรอท หมุนเกลียวขันชะเนาะค้างไว้นาน 15 นาที และคลายเกลียวพักไว้นาน 5 นาที ทำสลับกันเช่นนี้ประมาณวันละ 10 - 15 รอบ ภายหลังเสร็จจากการขันชะเนาะทุกครั้งให้ใช้ประคบเย็น ขา แขน บริเวณที่ถูกแรงขันชะเนาะบีบรัด และผู้ป่วยต้องหลีกเลี่ยงอาหารแสลง โดยงดเว้น เนื้อสัตว์ เครื่องในสัตว์ หนัง กระดูก เอ็น เลือด กะปิ น้ำปลา ไข่ นม ให้รับประทานอาหารมังสวิรัติ ในช่วงเวลาการบำบัดรักษา 

      การรักษาโรคบวมน้ำเหลืองด้วยวิธีภูษาบำบัด เป็นนวัตกรรมใหม่ ใช้หลักการเรียบง่าย หากแต่ได้ผลสำเร็จดีเยี่ยม ใช้หลักการพื้นฐานมาจากการสร้างแรงบีบอัด Compression Therapy เพื่อเหนี่ยวนำการแฟบและการฝ่อของหลอดน้ำเหลืองอย่างต่อเนื่อง สามารถนำมารักษาภาวะบวมให้ลดลงได้อย่างน่าพอใจ ภายในระยะเวลาอันสั้น ช่วยให้ผู้ป่วยจำนวนมากที่ต้องทนทุกข์ทรมาณจากอาการบวม และอาการแทรกซ้อนต่างๆ พบทางออกในการรักษา ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมากหลังภาวะบวมยุบลง   

วิธีการภูษาบำบัดแขน

วิธีการภูษาบำบัดขา

Visitors: 251,222