สัมมนาวิธีการขันชะเนาะลดบวม

สัมมนาวิชาการเรื่อง

การรักษาโรคบวมน้ำเหลือง ด้วยภูษาบำบัดขันชะเนาะลดบวม

จัดโดย สำนักการแพทย์ทางเลือก

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

วันที่ 3 พฤษภาคม 2555

Visitors: 253,229