ตัวอย่างผู้ป่วยแขนบวม

ตัวอย่างภาพผู้ป่วยบวมน้ำเหลือง

ก่อน-หลังบำบัดขันชะเนาะ 5 วัน

Lymphedema Patients 

Before (Day 0) and After Treatment (Day 5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  • Slide005.jpg
    คำอธิบาย ฺBefore D0 = ก่อนการรักษา After Day 5 = หลังการรักษา 5 วัน After M1D1 = หลังการรักษา 1 เดือน 1 วัน After Y1M1D1 = หลังการรักษา 1 ปี 1 เดือน 1 วัน
Visitors: 251,220